شورش در زندان اوین با هدف کُشته‌سازی انبوه طراحی شده بود


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره بازدید هیاتی از این کمیسیون از زندان اوین، گفت: شورش در زندان اوین با هدف کُشته‌سازی انبوه انجام گرفت اما با مدیریت به‌هنگام مأموران انتظامی و حفاظتی این هدف محقق نشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917985/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF