صرفه جویی۵۵۰ میلیون دلاری دولت با یک تصمیم شجاعانه/امضاهای طلایی حذف شد


تهران – ایرنا – نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی یارانه نان موجب صرفه جویی ۱.۵ میلیون تنی برابر با ۵۵۰ میلیون دلار در واردات گندم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209381/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C