صنعت خودرو نیازی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد/ بورس کالا مسیر رسیدن به خودروی با کیفیت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه رسیدن به خودروی با کیفیت، همراه با قیمت واقعی و شفاف از مسیر بورس کالا امکان‌پذیر است، گفت: باتوجه به نیاز مردم کشور در خصوص عرضه خودرو با کیفیت و با قیمت واقعی، بهتر است خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021136/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86