طرح حمایت از مالکیت صنعتی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در ماده ۷۱ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، اصرار ورزیدند و به این ترتیب این طرح برای بررسی نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037137/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF