طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور قرار مجلس قرار می‌گیرد


تهران – ایرنا – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط در زمان نزدیک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098010/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1