طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به مجلس برگشت


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اعلام کرد که موادی از آن مغایر برخی اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135780/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA