«طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری» فوریتی شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مرتبط با توسعه فیبر نوری و اینترنت خانگی است، موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944636/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF