عضو هیات رئیسه مجلس: رئیس‌جمهور نقاب از چهره کریه آمریکا برداشت 


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آیت‌الله رئیسی در سخنرانی عزتمندانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقاب از چهره کریه هیات حاکمه آمریکا برداشت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85234275/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA