عضو هیات رئیسه مجلس: سخنرانی آیت‌الله رئیسی در کمال آرامش و در مدار عزت بود 


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس گفت: سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در کمال آرامش و بر مدار عزت بود و پرده از جنایات آمریکا در بخش‌های مختلف برداشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234285/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%B1