عضو کمیسیون آموزش: خبر اخراج اساتید کذب محض و فضاسازی اصلاح‌طلبان است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فضاسازی اصلاح‌طلبان مبنی بر اخراج اساتید کذب محض است، گفت: اصلاح طلبان در آستانه انتخابات سوژه کم آورده‌اند و به دروغ پراکنی روی آورده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220321/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86