عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: مخبر در مدیریت ستاد اقتصادی دولت موفق است

وی خاطرنشان کرد: همه معتقدیم که مشکلات وجود دارد و برای رفع این مشکلات همه باید تلاش کنیم اما اینکه یک نفر را بخواهیم قربانی کنیم و همه مشکلات را بر گردن او بیندازیم کار درستی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84855204/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای مخبر امروز متهم می‌شود که فقط در ستاد اجرایی فرمان امام بوده اما وی کار خود را از معاونت استانداری آغاز کرده و در حوزه استانی نیز مدیر بوده است.

حسینی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور در حوزه مسائل اقتصادی هم مسئولیت داشته اظهار کرد: تخریب شخصیت‌های انقلابی و با کارنامه موفق درست نیست.

سید کریم حسینی در گفت‌و گو با خبرنگار پار لمانی ایرنا گفت:علی رغم اظهارنظرها علیه معاون اول رییس جمهور، معتقدم مخبر مدیری موفق در جایگاه ریاست ستاد اقتصادی دولت می‌دانیم.