عقب‌ماندگی کیفیت تولید خودروهای داخلی در قیاس با محصولات جهانی


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند به استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای تولید داخل رسیده و نمودار رو به رشدی داشته‌ایم، اما در قیاس با رشد جهانی کیفیت خودرو با عقب‌ماندگی روبه‌رو هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225430/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C