عملکرد صحرایی در دانشگاه فرهنگیان مولفه خوبی برای تایید صلاحیت وی است


کرمان- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سابقه صحرایی در دانشگاه فرهنگیان نشان از ظرفیت تخصصی وی در پرورش معلمانی دارد که نظام تعلیم و تربیت را شکل می‌دهند، گفت: عملکرد وی در این جایگاه مولفه خوبی برای تایید صلاحیتش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122553/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA