عین اللهی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون بهداشت حضور یافت

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم بیان داشت: برخی سوالات نیز در مورد کمبود و گرانی دارو و مسائلی بود که امروزه موجب نگرانی مردم را فراهم کرده است که در این رابطه معاون مربوطه پاسخ‌هایی را داد.

به گزارش حوزه دولت ایرنا، زهرا شیخی در گفت وگویی در تشریح نشست امروز – سه شنبه – کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور  بهرام عین اللهی و معاونان وی برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان خبر داد و گفت: اغلب سوالات در راستای اجرای طرح‌هایی بود که به نوعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهد داشته است انجام دهد و همچنین نمایندگان خواستار این بودند که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به صورت جامع و کامل اجرایی و عملیاتی شوند تا بسیاری از مسائل و نگرانی ها در حوزه بهداشت و درمان حل و مرتفع شوند.

شیخی یادآور شد: تنوع سوالات زیاد بود و اغلب سوالات بیشتر جنبه ملی داشت و در راستای عملیاتی شدن برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر در زمان رای اعتماد بود البته برخی سوالات جنبه منطقه‌ای داشت که در نهایت پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته میان وزیر و معاونان وی و نمایندگان سوال کننده، برای پیگیری برخی مسائل به وزیر مهلت داده شد و فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودآهنگ،  علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجد سلیمان، لالی و هفتگل و اندیکا و محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد از پاسخ های وزیر قانع نشدند و سوالات آنها برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84819403/%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA