غضنفرآبادی برای سومین سال متوالی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شد

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه برگزار شد و بر اساس نتایج به دست آمده موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی برای سال سوم انتخاب شد.

همچنین سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا به عنوان سخنگو انتخاب شد و هاجر چنارانی نماینده مردم فیروزه و همچنین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر به ترتیب دبیران اول و دوم کمیسیون قضایی و حقوقی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892754/%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF

در این انتخابات همچنین حجت الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه به عنوان نایب رییس اول و حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون تعیین شدند.