قالیباف: اربعین فصل مشترک اراده‌ها برای ایجاد تحول اجتماعی است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس اربعین را فصل مشترک اراده‌ها توصیف کرد و گفت: باید از حماسه اربعین مسیر برای تحول اجتماعی در کشورمان استفاده کنیم که دشمن در همین جنگ ترکیبی بر همین نقطه متمرکز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201963/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA