قالیباف: افزایش حقوق سربازان پیگیری شود


تهران- ایرنا- محمد باقر قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده تهران در مورد افزایش حقوق سربازان گفت: کمیسیون برنامه و بودجه باید این موضوع را پیگیری کند و نتیجه را اعلام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957475/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF