قالیباف: امکان اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس فراهم شد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأیید بخش مرتبط با مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه توسط شورای نگهبان گفت: نمایندگان داوطلب می‌توانند نسبت به اجرای شفافیت اقدام کنند، مرکز انفورماتیک نیز شرایط را فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985634/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF