قالیباف: باید از ظرفیت مردم در شکوفایی اقتصاد استفاده کرد


بجنورد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی اسلامی گفت: اگر در اقتصاد ذره‌های خلاف مبانی دینی حرکت کنیم به موفقیت نخواهیم رسید و برای رسیدن به اقتصادی شکوفا باید از ظرفیت مردم استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127381/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF