قالیباف: ترانزیت کالا و انرژی برای ایران و ترکمنستان یک فرصت است


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع ترانزیت کالا و انرژی میان ایران و ترکمنستان و کشورهای منطقه با توجه به شرایطی که حاکم شده، بسیار حائز اهمیت بوده و یک فرصت محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127106/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA