قالیباف: توطئه‌گران برای جدا کردن ملت ایران از اهل بیت شکست خوردند


تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: توطئه‌گران دشمنان ملت ایران برای جدا کردن این مردم از اهل بیت علیهم‌السلام باز هم شکست خوردند و بار دیگر به جهانیان ثابت شد که ما ملت امام حسینیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190351/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF