قالیباف: توهین به عقاید مسلمانان جهان بی‌هزینه نیست


تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سوئد هیچ اقدام عملی و موثری برای جلوگیری از قرآن سوزی به عمل نیاورده است، خطاب به مسئولان این دولت گفت: توهین به عقاید مسلمانان جهان، بی‌هزینه نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176796/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA