قالیباف شهادت رئیس موقت مجلس قانونگذاری فلسطین را تبریک و تسلیت گفت


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت مجاهد باتقوا «حاج احمد بحر» رئیس موقت مجلس قانونگذاری فلسطین به دست سفاکان رژیم صهیونیستی را به آحاد امت اسلامی تبریک و تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295329/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA