قالیباف: طرح بانکداری اسلامی، ابزارهای نظارتی و اقتدار بانک مرکزی را افزایش خواهد داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و نطق پیش از دستور خود با تبریک روز بانکداری اسلامی گفت: با هدف تصویب قوانین برای تحول در اقتصاد کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی، مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از پنج دهه ساختار و شیوه اداری بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است. در سال‌های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلع‌های قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم در شبکه بانکی و نظارت بر روندها و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع بسته بود و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود نداشت یا بسیار محدود بود.

ادامه دارد…


منبع: https://www.irna.ir/news/84873372/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C