قالیباف قانون پرداخت تسهیلات فرزندآوری به سربازان را ابلاغ کرد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی قانون معافیت سربازان دارای فرزند از شمول قانون منع اعطای تسهیلات بانکی به افراد مشمول قانون نظام وظیفه عمومی را به دولت ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178640/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF