قالیباف: قطعه‌ساز و خودروساز تا مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی‌اند


بجنورد- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز قطعه‌ساز، خودروساز، مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی هستند اما همچنان اصرار بر ادامه این راه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127893/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88