قالیباف: مشارکت در انتخابات بالا باشد همه پیروز شده‌ایم


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مشارکت در انتخابات بالا باشد، هر نتیجه‌ای حاصل شود همه ما پیروز شده ایم اما نتیجه مشارکت پایین، عدم موفقیت کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074851/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85