قالیباف: موضوع واگذاری خودروها به دستگاه‌ها از جمله مجلس بررسی می‌شود


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق مصوبه هیات رییسه مجلس و نامه‌ به کمیسیون اصل نود، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103617/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C