قالیباف: کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی درباره مدیریت بحران در کشور تهیه کند


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زلزله‌های اخیر باید همه ما را از خواب بیدار کند، از کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ مجلس خواست اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بحران در سراسر کشور را به طور دقیق بررسی کرده و گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034922/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87