قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اصلاح می‌شود/ رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی


تهران- ایرنا- نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960564/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9