قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان به دولت ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد باقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی،رییس جمهور، قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان را ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909666/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA