قانون پرداخت بخشی از بدهی دولت به صنعت برق ابلاغ شد


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مصوب مجلس درباره پرداخت بخشی از بدهی دولت به صنعت برق را به دولت ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008267/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF