قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود می‌شود 


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد و گفت: قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294526/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF