قدردانی انجمن تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی از تشکیل دفتر تخصصی صنایع کشاورزی توسط وزیر صمت

به گزارش ایرنا، در نامه «حمید رضا نامی» رییس هیات مدیره این انجمن آمده است: انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌های ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) با عضویت بیش از ۹۰ کارخانه و شرکت تولیدی، افتخار تأمین بیش از ۹۵ درصد از ادوات و تجهیزات کشاورزی موردنیاز کشور را طی سالیان متمادی در کارنامه خود دارد.

قدردانی انجمن تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی از تشکیل دفتر تخصصی صنایع کشاورزی توسط وزیر صمت


منبع: https://www.irna.ir/news/84925624/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8Cدر بخش دیگر نامه این انجمن آمده است: بی‌تردید این اقدامات اصلاحی کارشناسی در بدنه اجرایی دولت، نوید بخش توسعه پایدار صنعت تولید ماشین‌های کشاورزی کشور قلمداد می‌شود و سهم ارزنده این بخش صنعتی در تأمین امنیت غذایی کشور را تثبیت و تحکیم می‌نماید.

در ادامه این نامه آمده است: این انجمن وظیفه خود می‌داند به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی بخش خصوصی در حوزه تولید ماشین‌های کشاورزی کشور مراتب تقدیر، تأیید و حمایت خود را از اقدام کارشناسی تشکیل دفتر تخصصی صنایع ماشین‌آلات تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی در وزارت صمت با محوریت رسیدگی و حل‌وفصل تخصصی مسائل حوزه تولید ماشین‌های کشاورزی اعلام کرده و درخواست خود را برای حمایت ویژه و تقویت مضاعف دفتر مذکور و کمک به افزایش تعامل و همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و دولت در راستای مانع‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار این حوزه صنعتی که جزو صنایع بومی و پرمزیت و رقابتی شد عرصه بین‌المللی است، بیان کند.