قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر می‌کند


تهران- ایرنا- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و شرکت‌های تابعه در سال ۱۴۰۲ تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040489/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C