لایحه ارتقای امنیت زنان فردا به صحن مجلس می‌رود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077152/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF