لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و کره جنوبی به دیوان داوری اعلام وصول شد


تهران-ایرنا- لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192834/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C