لایحه دوفوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ابهام به کمیسیون صنایع بازگشت

مصری اضافه کرد: از طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن درخواست داریم این لایحه را به صورت فوری در دستور کار کمیسیون خود قرار دهد و در روز یکشنبه  هفته آینده این لایحه بررسی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936329/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85

عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت  گفت: در این تبصره آمده است در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی، منجر به  اختلال در روند تامین  با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تولید کنندگان خودرو یا موتور سیکلت و واردکنندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر می توانند با پرداخت  (۱.۵%) قیمت آن  به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند، اما مشخص نشده منظور از قیمت، قیمت کارخانه است یا بازار، بنابر این این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست نوبت عصر امروز -سه شنبه ۱۷ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و به دلیل ابهامات در  تبصره (۳)  ماده (۱۰)  به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.