لایحه مهارت‌ورزی و اشتغال پذیری سربازان به مجلس رفت


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارسال لایحه “مهارت ورزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح” به مجلس شورای اسلامی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183954/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA