ماده یک طرح ساماندهی مشاوران املاک به کمیسیون عمران مجلس بازگشت


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه جلسه بحث و بررسی درباره ماده یک طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، با بازگشت آن به کمیسیون عمران موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124278/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA