ماراتن نمایندگان برای اصلاح قوانین مادر/ ارایه ۷ هزار پیشنهاد بودجه‌ای


تهران – ایرنا – در حالی که تنها دو روز از آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس گذشته است، حجم بالایی از پیشنهادات از نمایندگان برای اصلاح تبصره ها و بندها و یا الحاق بندهای جدید ارایه شده که اغلب آنها با قوانین بالادستی و دائمی در تضاد هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042142/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF