ماموریت‌های نهضت سوادآموزی به وزارت آموزش و پرورش محول می‌شود


تهران- ایرنا- کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در جلسه امروز مصوب کرد که تمامی ماموریت‌های نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش محول شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201400/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF