ماموریت‌ سازمان اطلاعات قوه قضائیه برای مقابله تهدید و تطمیع مقامات قضایی


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی طرح تأسیس سازمان اطلاعات قوه قضائیه، پیشگیری و مقابله با تطمیع مقامات قضایی به عنوان ماموریت‌های این سازمان به تصویب اعضا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967428/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%85%DB%8C%D8%B9