متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست‌های ارزی دولت


تهران – ایرنا -گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سیاست های ارزی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979574/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA