مجالس ایران و روسیه نقش بسزای در تسهیل و تسریع همکاری‌ دولت‌ها دارند


تهران- ایرنا- رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در مجلس در دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی دومای دولتی روسیه با تاکید بر نقش بسزای مجالس ایران و روسیه در تسهیل و تسریع همکاری‌های دولت‌ها، گفت: مجالس دو کشور با حذف موانع قانونی به ارتقای روابط کمک می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981327/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7