مجلس با بصیرت و دولت با شهامت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کرد

حسینی یادآور شد: دلیل تورم را باید در جای دیگری بررسی کرد. وقتی که نظام حقوق و دستمزد را ناگهان بدون در نظر گرفتن ملاحظات با مصوبه‌ای به هم می‌ریزند، باید آنجا این موضوع بررسی کرد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عامل تورم طی سالیان گذشته که شاهد رشد نقدینگی بودیم به ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی گردد. اما با پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا اصلاح سیاست ارزی که از طریق دولت به مجلس آمد، مجلس با تدبیر آن را انجام داد و مسئولانه در جهت جلوگیری از تورم اقدام کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84869923/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۵۰ واحد درصد از رشد نقدینگی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد که اگر رابطه نقدینگی و تورم را یک به یک در نظر بگیریم، حدود ۲۰ واحد درصد از تورم سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد. لذا دولت سیزدهم با آوردن این سیاست شهامت کرد و مجلس شورای اسلامی نیز بصیرت به خرج داد و با دقت مسئولیت پذیرفت.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس افزود: سال گذشته برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط ۹۵ همت(۹۵ هزار میلیارد تومان) به پایه پولی اضافه شد که اگر ضریب فزاینده را در نظر بگیریم، ۷۳۰ همت به نقدینگی اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه گفته می‌شود مجلس در حالت خواب آلودگی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده، اشتباه است. بلکه  مجلس با تدبیر و آگاهی ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه تنها حذف نکرد بلکه نظام ارزی را اصلاح و پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.