مجلس با کلیات لایحه پرداخت بدهی دولت به صنعت برق موافقت کرد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی امکان انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت به طلبکاران صنعت برق فراهم می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988557/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF