مجلس به تقویت عرضه خودرو در بورس کمک می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: موافق عرضه خودرو در بورس هستیم و مجلس در این زمینه کمک می‌کند تا عرضه خودرو در بورس تقویت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011119/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF