مجلس در مورد مهلت اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف تصمیم‌گیری می‌کند


تهران-ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205549/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C