مجلس لایحه برنامه هفتم دولت را شخم زده است


تهران- ایرنا- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه، نظم و به‌هم پیوستگی لایحه برنامه هفتم دولت توسط مجلس به هم ریخته و به شکل اساسی شخم‌خورده است، توجه به مسائل اساسی و ابرچالش کشور از جمله مردمی‌سازی اقتصاد، بحث صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام بانکی، تورم و کمبود آب را از مهمترین نقاط قوت لایحه برنامه هفتم دولت دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229970/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA